شهادت امام سجاد علیه السلام
 • تاریخ مراسم : پنجشنبه 11 شهريور 1400
روایت طف
 • تاریخ مراسم : جمعه 29 مرداد 1400
شب دهم اجتماع عظیم عشیره عاشورا
 • تاریخ مراسم : چهارشنبه 27 مرداد 1400
شب نهم اجتماع عظیم عشیره عاشورا
 • تاریخ مراسم : سه‏ شنبه 26 مرداد 1400
شب هشتم اجتماع عظیم عشیره عاشورا
 • تاریخ مراسم : دوشنبه 25 مرداد 1400
شب هفتم اجتماع عظیم عشیره عاشورا
 • تاریخ مراسم : يکشنبه 24 مرداد 1400
شب ششم اجتماع عظیم عشیره عاشورا
 • تاریخ مراسم : شنبه 23 مرداد 1400
شب پنجم اجتماع عظیم عشیره عاشورا
 • تاریخ مراسم : جمعه 22 مرداد 1400
شب چهارم اجتماع عظیم عشیره عاشورا
 • تاریخ مراسم : پنجشنبه 21 مرداد 1400
شب سوم اجتماع عظیم عشیره عاشورا
 • تاریخ مراسم : چهارشنبه 20 مرداد 1400
شب دوم اجتماع عظیم عشیره عاشورا
 • تاریخ مراسم : سه‏ شنبه 19 مرداد 1400
شب اول اجتماع عظیم عشیره عاشورا
 • تاریخ مراسم : دوشنبه 18 مرداد 1400
شب عاشورا
 • تاریخ مراسم : شنبه 08 شهريور 1399
شب تاسوعا
 • تاریخ مراسم : جمعه 07 شهريور 1399
شب هشتم محرم
 • تاریخ مراسم : پنجشنبه 06 شهريور 1399
شب هفتم محرم
 • تاریخ مراسم : چهارشنبه 05 شهريور 1399
شب ششم محرم
 • تاریخ مراسم : سه‏ شنبه 04 شهريور 1399
شب پنجم محرم
 • تاریخ مراسم : دوشنبه 03 شهريور 1399
شب چهارم محرم
 • تاریخ مراسم : يکشنبه 02 شهريور 1399
شب سوم محرم
 • تاریخ مراسم : شنبه 01 شهريور 1399
شب دوم محرم
 • تاریخ مراسم : جمعه 31 مرداد 1399
شب اول محرم
 • تاریخ مراسم : پنجشنبه 30 مرداد 1399