شب هفتم محرم

فیلم های مراسم

صوت های مراسم

 • سخنرانی
      حجت‌الاسلام خاموشی
 • روضه | علی اعلاست اعلاتر...
      حاج حنیف طاهری
 • زمینه | کشتی شکست خورده‌ی...
      حاج حنیف طاهری
 • زمینه | تیر بی‌هوا زد، طفل...
      حاج حنیف طاهری
 • واحد | در شکنجه زلف...
      حاج حنیف طاهری
 • شور | موج مزن آب فرات...
      حاج حنیف طاهری
 • تک | با این بیرق عزا بیعت...
      حاج حنیف طاهری
 • مظلوم | یک گل کنار علقمه...
      حاج حنیف طاهری
 • شور | اصغر من کی به زبان آمده...
      حاج حنیف طاهری
 • نغمه | برای حل تمام حوائج عالم...
      حاج حنیف طاهری

تصاویر مراسم