شب سوم محرم

فیلم های مراسم

صوت های مراسم

 • سخنرانی
      حجت‌الاسلام صدیقی
 • روضه| ماه رویان که چو...
      حاج سید حسین عرب
 • روضه | سرآمد شام غم هایم...
      حاج حنیف طاهری
 • روضه
      حاج حنیف طاهری
 • زمینه | این قبر غریب هم در این...
      حاج حنیف طاهری
 • زمینه | مرد در ویرانه و ویرانه ها...
      حاج حنیف طاهری
 • زمینه | تموم غصه‌هاش از اون مجلس...
      حاج حنیف طاهری
 • زمینه | من دختر حسین فاطمه...
      حاج حنیف طاهری
 • واحد | چشمام دریاست...
      حاج حنیف طاهری
 • تک | با این بیرق عزا بیعت...
      حاج حنیف طاهری
 • دودمه | عمه بیا گمشده پیدا شده...
      حاج حنیف طاهری
 • ذکر | گر بدانم که دم مرگ...
      حاج حنیف طاهری
 • شور | به خرابه‌ی تاریک ماه...
      حاج حنیف طاهری

تصاویر مراسم