شب نهم اجتماع عظیم عشیره عاشورا

فیلم های مراسم

صوت های مراسم

 • روضه | راز عطش روزه افطار اباالفضل...
      حاج محمود کریمی
 • روضه | مشکت صد چاره شده...
      حاج محمود کریمی
 • زمینه | ای آب آور رشید زینب...
      حاج محمود کریمی
 • روضه | بیش از سیطره شیر به هم ریخته بود...
      حاج محمود کریمی
 • روضه | آب آور را زدند...
      حاج محمود کریمی
 • واحد | خواستم مشک به دستت برسانند...
      حاج محمود کریمی
 • واحد | چه شد آن دست بلندی که به آوای بلند...
      حاج حنیف طاهری
 • تک | یا من غدوت للوفا مقیاسا...
      حاج محمود کریمی
 • شور | علی العباس واویلا...
      حاج حنیف طاهری

تصاویر مراسم