شب سوم اجتماع عظیم عشیره عاشورا

فیلم های مراسم

صوت های مراسم

 • روضه | گفتم حسین بغض دلم ناگهان شکست...
      حاج محمود کریمی
 • زمینه | تو دلای ما یه حرمه...
      حاج محمود کریمی
 • روضه | بابا تو برگشتی یا من خوابم؟...
      حاج محمود کریمی
 • روضه | دشت تاریک و من از ترس به خود لرزیدم...
      حاج حنیف طاهری
 • واحد | از بالا نگاهم میکنی بابا...
      حاج حنیف طاهری
 • واحد | گونه هام لبریز درده...
      حاج محمود کریمی
 • واحد | آیا می آید؟ امشب برای دیدنم...
      حاج محمود کریمی
 • شور | نسیم به پرچم میخوره...
      حاج محمود کریمی

تصاویر مراسم