شب ششم اجتماع عظیم عشیره عاشورا

فیلم های مراسم

صوت های مراسم

 • روضه | الا که در ،در هر تکیه...
      حاج محمود کریمی
 • زمینه | دم آخر صدا زد شاه عطشان...
      حاج محمود کریمی
 • روضه | زمان رفتنش آمد عمو...
      حاج محمود کریمی
 • واحد
      حاج محمود کریمی
 • واحد | به میدان میشود عازم...
      حاج حنیف طاهری
 • تک | شکن در شکن شده یاس...
      حاج محمود کریمی
 • شور | علمداره حضرت ولی قاسم سلیمانی...
      حاج محمود کریمی
 • شور | تو حسینی که همه خلق گرفتار...
      حاج حنیف طاهری

تصاویر مراسم