عید غدیر خم
 • تاریخ مراسم : دوشنبه 04 تير‏ 1403
عید غدیر خم
 • تاریخ مراسم : پنجشنبه 15 تير‏ 1402
شب سوّم ایام مسلمیه
 • تاریخ مراسم : سه‏ شنبه 06 تير‏ 1402
شب دوّم ایام مسلمیه
 • تاریخ مراسم : دوشنبه 05 تير‏ 1402
عید غدیر خم
 • تاریخ مراسم : يکشنبه 26 تير‏ 1401
عصر شعر ولا
 • تاریخ مراسم : پنجشنبه 23 تير‏ 1401
مناجات روز عرفه
 • تاریخ مراسم : شنبه 18 تير‏ 1401
شهادت امام باقر علیه‌السلام
 • تاریخ مراسم : چهارشنبه 15 تير‏ 1401
عید غدیر خم
 • تاریخ مراسم : جمعه 17 مرداد 1399
مناجات روز عرفه
 • تاریخ مراسم : پنجشنبه 09 مرداد 1399
عید غدیر خم
 • تاریخ مراسم : چهارشنبه 30 مرداد 1398
عید غدیر خم
 • تاریخ مراسم : چهارشنبه 07 شهريور 1397
ولادت امام هادی علیه السلام
 • تاریخ مراسم : يکشنبه 04 شهريور 1397
مناجات روز عرفه
 • تاریخ مراسم : سه‏ شنبه 30 مرداد 1397
شهادت امام باقر علیه السلام
 • تاریخ مراسم : شنبه 27 مرداد 1397