شب شهادت امام صادق علیه السلام
 • تاریخ مراسم : جمعه 14 ارديبهشت 1403
وفات حضرت عبدالعظیم حسنی و شهادت حضرت حمزه
 • تاریخ مراسم : چهارشنبه 05 ارديبهشت 1403
سالروز تخريب قبور ائمه بقيع عليهم‌السلام
 • تاریخ مراسم : چهارشنبه 29 فررودين 1403
شب شهادت امام صادق علیه السلام
 • تاریخ مراسم : دوشنبه 25 ارديبهشت 1402
شب شهادت امام صادق علیه السلام
 • تاریخ مراسم : پنجشنبه 05 خرداد 1401
وفات حضرت عبدالعظیم حسنی و شهادت حضرت حمزه
 • تاریخ مراسم : چهارشنبه 28 ارديبهشت 1401
سالروز تخريب قبور ائمه بقيع عليهم‌السلام
 • تاریخ مراسم : چهارشنبه 21 ارديبهشت 1401
شب شهادت امام صادق علیه السلام
 • تاریخ مراسم : شنبه 15 خرداد 1400
شهادت امام صادق علیه السلام
 • تاریخ مراسم : سه‏ شنبه 27 خرداد 1399
شب شهادت امام صادق علیه السلام
 • تاریخ مراسم : جمعه 07 تير‏ 1398
وفات حضرت عبدالعظیم حسنی شهادت حضرت حمزه
 • تاریخ مراسم : چهارشنبه 29 خرداد 1398
سالروز تخريب قبور ائمه بقيع عليهم‌السلام
 • تاریخ مراسم : چهارشنبه 22 خرداد 1398
شب شهادت امام صادق علیه السلام
 • تاریخ مراسم : يکشنبه 17 تير‏ 1397