وفات حضرت عبدالعظیم حسنی و شهادت حضرت حمزه

فیلم های مراسم

صوت های مراسم

 • سخنرانی
      حاج علی قربانی
 • سخنرانی
      حاج علی قربانی
 • روضه | با یاد غم حمزه دلی صابر...
      حاج سید حسین عرب
 • روضه | حدیث عشق تو دیوانه کرده...
      حاج حنیف طاهری
 • روضه | دشمن همین به کشتن او اکتفا نکرد...
      حاج حنیف طاهری
 • روضه | یاد آمد دم غروبی بود عبای...
      کربلایی امین رحیمی
 • زمینه | امشب میون سینه زنی رو لب عاشقا...
      حاج حنیف طاهری
 • زمینه | سایه ات از سرم زیاده دل رو میزنم...
      حاج حنیف طاهری
 • نغمه | به ذره گر نظر لطف بوتراب کند...
      حاج حنیف طاهری

تصاویر مراسم