جلسه هفتگی 25 خرداد ۱۴۰1

فیلم های مراسم

صوت های مراسم

 • سخنرانی
      حاج علی قربانی
 • روضه | خواهی اگر شود مشکلت شود...
      حاج سید حسین عرب
 • روضه | یا ثامن الائمه من از کثرت گناه...
      حاج حنیف طاهری
 • زمینه | ای مطرب مهتاب رو حرفی بزن...
      حاج حنیف طاهری
 • زمینه | میریم هممون یه روز یه جایی تنها...
      حاج حنیف طاهری
 • شور | یکاری کن با روضه خو بگیرم...
      حاج حنیف طاهری
 • شور | بیچارم نکن درمون دردم...
      کربلایی حسین طاهری
 • شور | پای غمت گیرم حسین نوشته...
      کربلایی حسین طاهری
 • شور | یه گنج از حرم بهم جا بده دلم...
      کربلایی حسین طاهری
 • شور | روا بود که گریبان ز هجر...
      کربلایی حسین طاهری

تصاویر مراسم