شب اربعین حسینی

فیلم های مراسم

صوت های مراسم

 • روضه | بغض گلوممو میگیره...
      حاج حنیف طاهری
 • روضه | شمیم جان فزای کوی بابم...
      حاج حنیف طاهری
 • زمینه | اشک ما را دراورده...
      حاج حنیف طاهری
 • زمینه | خاطره های اون مسیر...
      حاج حنیف طاهری
 • شور | انگار قراره عمرم با دوری...
      حاج حنیف طاهری
 • واحد | من نیمه جان مسافر از ره...
      حاج حنیف طاهری
 • واحد | دل زینب پر خون...
      حاج حنیف طاهری
 • تک | ای تمام علی، تمام حسین...
      کربلایی محسن جعفری‌فرد
 • شور | تو مثل خورشید من مثل ساحل...
      حاج حنیف طاهری

تصاویر مراسم