نشست پرسش‌و‌پاسخ با موضوع اتّفاقات اخیر با حضور دکتر بهادری جهرمی(سخنگوی دولت)

فیلم های مراسم

صوت های مراسم

  • بخش اوّل پرسش‌و‌پاسخ با سخنگو دولت
        نامشخص
  • بخش دوّم پرسش‌و‌پاسخ با سخنگو دولت
        نامشخص
  • بخش پایانی پرسش‌و‌پاسخ با سخنگو دولت
        نامشخص

تصاویر مراسم