شب پنجم فاطمیه اول

فیلم های مراسم

صوت های مراسم

 • روضه | هستی نباشی توده ای از خاک میگردد...
      حاج حنیف طاهری
 • زمینه | سلام الله علی الزهرا...
      حاج حنیف طاهری
 • زمینه | دنیا باعلی بهشته دنیا بی علی...
      حاج حنیف طاهری
 • شور | باید عشق و عاشقی تو اسمت...
      حاج حنیف طاهری
 • واحد | منظومه ی کرم بی بی...
      نامشخص
 • تک | نور هل اتی یا زهرا...
      حاج حنیف طاهری
 • تک | بر خلق کسی امام باشد...
      حاج حنیف طاهری
 • شور | غم و غصمون قد آسمونه...
      حاج حنیف طاهری
 • روضه‌پایانی | بی‌مزد بود و منت...
      حاج حنیف طاهری

تصاویر مراسم