نماهنگ شاخ شمشادم

فیلم های مراسم

 • شاخ شمشادم
      حاج حنیف طاهری
  تازه دامادم، اى شاخ شمشادم، جون دل‌مو
  رو دل ميدون، اى قامتت قربون، خونه دل‌مو
  آه و واويلا، داره غمت ميشه مهمون دل‌مو

  سی چه این‌گونه، زلفت پریشونه، ای نوجونم
  رو تنت گرد و، خاک بیابونه، دردت به جونم

  تا که برگردی، مو چش به راه تو اینجا نشینم
  آخ الهی که، مثل گل لیلا، داغت نبینم

  ای تازه دامادم
  ای شاخه شمشادم

صوت های مراسم

تصاویر مراسم