جلسه هفتگی 5 آبان 1400

فیلم های مراسم

صوت های مراسم

 • سخنرانی
      حاج علی قربانی
 • روضه | سلام خالق سلام خلقت...
      حاج حنیف طاهری
 • روضه
      حاج حنیف طاهری
 • زمینه | تفسیر اعطینا یازهرا...
      حاج حنیف طاهری
 • شور | اگر کسی طریق حق راغب است...
      حاج حنیف طاهری
 • شور | تصدقت بشم الهی دورت بگردم...
      کربلایی مهدی صومی

تصاویر مراسم