شب چهارم فاطمیه دوم

فیلم های مراسم

صوت های مراسم

 • سخنرانی
      حجت‌الاسلام حامد کاشانی
 • روضه | در شهر اگر هیچ کسی را...
      حاج حنیف طاهری
 • روضه | من از بهر علی گریان علی...
      حاج حنیف طاهری
 • روضه
      حاج حنیف طاهری
 • زمینه | تو لیله ی قدر آری...
      حاج حنیف طاهری
 • زمینه | زخم پهلو به کنار زخم...
      حاج حنیف طاهری
 • شور | در تب نام فاطمه اشک...
      حاج حنیف طاهری
 • واحد | وا عصفا وا عجبا کجاست قبر مادرم...
      حاج حنیف طاهری
 • واحد | گرفته زانوی غم در بغل...
      حاج حنیف طاهری
 • واحد | ها علی بشر کیف بشر...
      حاج حنیف طاهری
 • تک | بین در و دیوار دیباچه ی دردم...
      حاج حنیف طاهری
 • تک | خوشا دردی که درمانش تو باشی...
      حاج حنیف طاهری
 • شور | هوای تو به سر دارم هوای...
      حاج حنیف طاهری
 • شور | باز این چه شورش است که در زانوی علی...
      حاج حنیف طاهری
 • شور | تویی اون نوری که خاموش نمیشه...
      حاج حنیف طاهری
 • شور | آدم اگه از محبوبش یه یادگاری...
      حاج حنیف طاهری

تصاویر مراسم