شب سوم فاطمیه دوم

فیلم های مراسم

صوت های مراسم

 • روضه خوانی
      حاج سید حسین عرب
 • روضه | بهشت آرزوی من گمونم...
      حاج حنیف طاهری
 • پیش‌زمینه | حج من رخسار حیدر...
      حاج حنیف طاهری
 • زمینه | تنها موندم بی تو زهرا...
      حاج حنیف طاهری
 • نغمه | بگذار تا ببینمش...
      حاج حنیف طاهری
 • واحد | بنشین تا که بگویم غم دلبر...
      حاج حنیف طاهری
 • واحد | ماندنت چون شمع آبم میکند...
      حاج حنیف طاهری
 • تک | ذکر روز و شبم عاشق...
      حاج حنیف طاهری
 • تک | گوش جان بگشا و بشنو از...
      حاج حنیف طاهری
 • نغمه | هركه دارد علي چه غم...
      حاج حنیف طاهری
 • شور | مزن شرارم مبر شكيبم...
      حاج حنیف طاهری

تصاویر مراسم