جلسه هفتگی 18 آبان 1401

فیلم های مراسم

صوت های مراسم

 • سخنرانی
      حاج مهدی قربانی
 • روضه | بر ساحل شکافته پهلو گرفته...
      حاج حنیف طاهری
 • روضه | میروی و مرا هم نمیبری...
      کربلایی محمدجواد فلاح
 • روضه | هر آنکس داشت با من دشمنی...
      حاج حنیف طاهری
 • زمینه | شبا که درد داری از غم تو...
      حاج حنیف طاهری
 • شور | تا ترک نشه قراره هییتم...
      حاج حنیف طاهری
 • شور | زندگی بی دردسر به ما نمیادو...
      کربلایی مهدی صومی
 • شور | ای جانا ای جانا ای شاه و...
      کربلایی محمدجواد فلاح
 • شور | دستمو بگیر کربلا ببر جون مادرت...
      کربلایی محمدجواد فلاح
 • روضه | چو نیست دولت آنم که در...
      حاج حنیف طاهری

تصاویر مراسم