میلاد امام حسین علیه السلام

فیلم های مراسم

صوت های مراسم

 • مدح | قَدمتُ...وعَفْوَکَ عن مَقدَمی...
      حاج حنیف طاهری
 • مدح | ان في الجنة نهراً من لبن...
      حاج حنیف طاهری
 • سرود | من باده‌کش سبو پرستم...
      حاج حنیف طاهری
 • مدح | پیمانه به پیمانه می ناب...
      حاج حنیف طاهری
 • سرود | حرارت توی قلبم داره میگه...
      حاج حنیف طاهری
 • سرود | نوکرم و کارمه نوکری...
      حاج حنیف طاهری

تصاویر مراسم