شیش گوشه

فیلم های مراسم

 • شیش گوشه
      حاج حنیف طاهری
  ای که سایت رو سرم هست
  مگه از تو بهترم هست؟!
  مگه جایی توی دنیا
  دلرباتر از حرم هست؟!

  مرگه واسه عاشق
  زندگی بی‌تو یه لحظه
  دنیا بدون تو
  به یه ارزن نمی‌ارزه
  بی‌نور تو‌ عالم
  ینی تاریکی محضه

  از دنیا شیش‌گوش تو رو می‌خوام
  من تنها آغوش تو رو می‌خوام

صوت های مراسم

تصاویر مراسم