شب پنجم ماه مبارک رمضان

فیلم های مراسم

صوت های مراسم

  • مناجات | خواهند اگر ببخشند از مجرمی گناهی...
        حاج حنیف طاهری
  • روضه | سرالله تو گودال پنهان تیر و نیزه...
        حاج حنیف طاهری
  • زمینه | کیمیا داری خاک و طلا میکنی...
        حاج حنیف طاهری

تصاویر مراسم