میلاد امام حسن عسکری علیه‌السلام

فیلم های مراسم

صوت های مراسم

 • سخنرانی
      نامشخص
 • سرود | ای غم دور و برم نیا خیلی...
      حاج حنیف طاهری
 • مدح | امشب که کارو و بار گدایان گرفته است...
      حاج حنیف طاهری
 • سرود | یا امیرالمومنین انحصاره حیدره...
      حاج حنیف طاهری
 • سرود | از همون قدیم به اسم حسن ارادت دارم...
      حاج حنیف طاهری
 • سرود | من زندم به عشق اینکه ...
      حاج حنیف طاهری

تصاویر مراسم