عصر شهادت حضرت علی علیه السلام

فیلم های مراسم

صوت های مراسم

 • سخنرانی
      استاد سید مجتبی حسینی
 • روضه | اگر تو را نداشتم بدان خدا نداشتم...
      حاج سید مجید بنی فاطمه
 • روضه
      حاج سید مجید بنی فاطمه
 • روضه | دست دست حق چو بر بازو رسید...
      حاج حنیف طاهری
 • روضه | ای برادر تو فقط دور بر زینب باش...
      حاج سید مجید بنی فاطمه
 • زمینه | سوگند به جلوه ی داور...
      حاج سید مجید بنی فاطمه
 • زمینه | ای خدا تو که شاهدی روزگار...
      حاج حنیف طاهری
 • شور | علی شیر خدا یا شاه مردان...
      حاج سید مجید بنی فاطمه
 • شور | اللهی عظم البلا یه دنیا دل میتلا...
      حاج سید مجید بنی فاطمه
 • شور | دست تقدیر گریه میکنه ای وای...
      حاج سید مجید بنی فاطمه
 • نغمه | من ای صبا ره رفتن به کوی...
      حاج سید مجید بنی فاطمه
 • شور | حُبُّ الحُسِین وُسیلةُ السُّعداءِ...
      حاج سید مجید بنی فاطمه
 • شور | کوه و هامون گریه میکنه ای وای آسمون...
      حاج سید مجید بنی فاطمه
 • شور | تو به ز من سر کویت هزارها داری...
      حاج حنیف طاهری

تصاویر مراسم