شب نوزدهم ماه مبارک رمضان

فیلم های مراسم

 • روضه | ای تیغ جان‌ستان که شکستی سر مرا
      حاج حنیف طاهری
  ای تیغ جان‌ستان که شکستی سر مرا
  بنشانده‌ای به داغ پدر دختر مرا

  ای تیغ جان‌گداز چه بودی که زهر تو
  چون شمع آب کرده همه پیکر مرا

  ای تیغ بارها تو در این چند روز عمر
  افسرده‌ای ز خود خاطر مرا

  روزی ز شعله شعله آتش برآمدی
  تا سوختی تو خانه مرا
 • زمینه | هوای تو به سر دارم
      حاج حنیف طاهری
  هوای تو به سر دارم
  هوای صحن و بارگاهت
  سلام یا «شَحْنَة النَجَف»
  منم گذای سر راهت

  گفتی فمن یمت یرنی
  برای من مرگ نیازه
  خواهش دیگری دارم
  بیا به تشییع جنازه

  کسم علی‌ست در آن بی‌کسی که می‌گویند
  به عزّت و شرف «لا الهَ‌ الّا الله»

صوت های مراسم

 • روضه | به جز از علی نباشد به جهان گره...
      حاج حنیف طاهری
 • زمینه | هوای تو به سر دارم هوای صحن...
      حاج حنیف طاهری
 • روضه | من از کودکی عاشقت بوده ام...
      حاج حسین فیضی

تصاویر مراسم