شب سوم فاطمیه دوم

فیلم های مراسم

صوت های مراسم

 • شور | من ذره تو خورشید و من قطره...
      حاج حنیف طاهری
 • شور | ایهاالکریم ابن الکریم مارو...
      حاج حنیف طاهری
 • شور | درد پهلو نمی‌دهد عذابم...
      حاج حنیف طاهری
 • شور | دم مرگم علی میگن با عشقش...
      حاج حنیف طاهری
 • تک | ای جان جهان فخر زمان...
      حاج حنیف طاهری
 • زمینه | ای مرغ بی‌پرم تو امید...
      حاج حنیف طاهری
 • زمینه | هم دمم هم رزم من همسنگرم...
      حاج حنیف طاهری
 • زمینه | مثل علی مثل الکعبه...
      حاج حنیف طاهری
 • روضه | فاطمه اي شاخه‌ی نیلوفرم...
      حاج حنیف طاهری
 • سخنرانی
      حجت‌الاسلام وحیدی

تصاویر مراسم