شب هشتم ماه مبارک رمضان

فیلم های مراسم

صوت های مراسم

 • روضه | این بیابان جای خواب ناز نیست...
      حاج حنیف طاهری
 • روضه | یا سوخته پر میشوی و میفهمی...
      کربلایی حسن حسینخانی
 • روضه | ای نگارین آهوی مشکین من...
      حاج مهدی اقدم نژاد
 • روضه | یکی ببره خبر مدینه برای لیلا...
      حاج حنیف طاهری
 • مدح | یم فاطمی در سرمدی...
      حاج حنیف طاهری
 • روضه | رخش چه صبح ملیحی...
      حاج حنیف طاهری
 • ...سرود | میخونه مون دوباره پر گلای یاس
      حاج حنیف طاهری

تصاویر مراسم