میلاد حضرت عباس علیه السلام

فیلم های مراسم

صوت های مراسم

 • مدح | مستند همه ساقی و ساغر...
      حاج حنیف طاهری
 • مدح | به دوشت میکشی بار امانت...
      حاج حنیف طاهری
 • سرود | نسیم پرچمت، طراوت نفسم...
      حاج حنیف طاهری
 • سرود | میخونه‌مون دوباره...
      حاج حنیف طاهری

تصاویر مراسم