شب هفتم دهه اول صفر

فیلم های مراسم

صوت های مراسم

 • سخنرانی
      نامشخص
 • روضه | شجر وحی را ثمر حسن است
      حاج حنیف طاهری
 • زمینه | ای دل ای! دل مبتلا
      حاج حنیف طاهری
 • زمینه | هیأت قیام للهه
      حاج حنیف طاهری
 • شور | همه عمر بر ندارم سر از این خمار مستی
      حاج حنیف طاهری
 • شور | خوبه دلی که به تو مبتلا شه
      حاج حسین سیب سرخی
 • شور | مشکات الزّهرا یارقیّه
      حاج حسین سیب سرخی
 • نغمه | تا مسیرم به در خانه‌ات افتاد حسین
      حاج حسین سیب سرخی
 • شور | سَلامٌ عَلَی السّاقی، عزیز دل عشّاقی
      حاج حسین سیب سرخی
 • شور | ای دست‌گیر مردم بی‌دست‌و‌پا
      حاج حسین سیب سرخی
 • شور | قمر العشیره، حیدر قبیله
      حاج حسین سیب سرخی
 • شور | الهی شب جمعه منم کربلا باشم
      حاج حسین سیب سرخی
 • شور | خسته‌ام از رفتار دنیا
      حاج حسین سیب سرخی
 • شور | نگران بودی؛ فکر بی‌حیایی زجر و سنان بودی
      حاج حسین سیب سرخی
 • شور | یا قمر العشیره، یا قمر العشیره
      حاج حنیف طاهری
 • شور | از همه‌جا رونده نمی‌خوای؟!
      حاج حنیف طاهری

تصاویر مراسم