أَنتَ الهادی

فیلم های مراسم

 • أَنتَ الهادی
      حاج حنیف طاهری
  أَنتَ الهادی وَ أَنَا الْمُضِل
  سرگردونم؛ منِ خسته‌دل
  سرگردونم؛‌ منِ خسته‌دل
  أَنتَ الهادی وَ أَنَا الْمُضِل

  سرگردونم؛ به حوالی خودت برگردونم
  صاحبم باش؛ توی این شلوغیا مراقبم باش

  تو جامعه کبیره یادم دادی
  اسیر توام چه خوشه این آزادی
  وَ هَلْ یَرحَمُ المُضِلَ إِلّا الهادی

  ***

  رسمت باقی توی خاطرا
  عطرت جاری توی سامرا
  عطرت جاری توی سامرا
  پیشت مونده دل زائرا

  وَ السَّلامُ؛ بائمةِ الهُدی تو صدام کن
  دل نشینی؛ توو غریب‌ترینا تو غریب‌ترینی

  با اینکه تو حصر بودی تو خورشیدی
  توو قلب سیاهی به عالم تابیدی
  به نور امامت امروزو می‌دیدی

صوت های مراسم

تصاویر مراسم