شب دوم ماه مبارک رمضان

فیلم های مراسم

صوت های مراسم

  • روضه |تا جای داشت داد به تن جای...
        حاج مهدی اقدم نژاد
  • روضه | ما با وجود نام شما قد...
        حاج حنیف طاهری

تصاویر مراسم