پادشاه حُسن

فیلم های مراسم

 • پادشاه حُسن
      حاج حنیف طاهری
  ای دل خسته سخن بگو
  دردت را به حسن بگو

  هر آنچه می‌خواهم در این عالم
  از پادشاه حسن می‌خواهم
  دست کریم او گرفت آخر
  دستان ما بیچارگان را هم

  مرا عهدیست با جانان که تا جان در بدن دارم
  به دل عشق حسن دارم
  هواداران کویش را چو جان خویشتن دارم
  به دل عشق حسن دارم

صوت های مراسم

تصاویر مراسم