ایستگاه صلواتی به مناسبت میلاد امام رضا علیه السلام

فیلم های مراسم

فیلم های مراسم : در این قسمت مطلبی وجود ندارد

صوت های مراسم

صوت های مراسم : در این قسمت مطلبی وجود ندارد

تصاویر مراسم