شب بیست و سوم ماه مبارک رمضان

فیلم های مراسم

صوت های مراسم

 • روضه | خداحافظ ای صبر لب دوخته...
      حاج مهدی اقدم نژاد
 • روضه | یک قطره اشک مرا...
      کربلایی حسن حسینخانی
 • روضه | کسی به داشتن آبرو نیاز نداشت...
      کربلایی حسن حسینخانی
 • روضه | میریخت سرشک بر عذارش...
      حاج مهدی اقدم نژاد
 • شور | نمیخوام به نوکری فقط عادت بکنم...
      کربلایی حسن حسینخانی

تصاویر مراسم