جلسه هفتگی 4 آبان 1401

فیلم های مراسم

صوت های مراسم

 • سخنرانی
      حاج علی قربانی
 • روضه | با سینه ای وسیع تر از عالم وجود...
      حاج حنیف طاهری
 • زمینه | سایه ی لطف تو باشه روی سرم...
      حاج حنیف طاهری
 • شور | زیر بارونم حس میکنم الان...
      حاج حنیف طاهری
 • شور | دل وامونده از فراق میخونه...
      حاج حنیف طاهری
 • نغمه | خاکستر وجود مرا گر دهی...
      حاج حنیف طاهری
 • روضه | از ابتدا قیامت او اشکار بود...
      حاج حنیف طاهری

تصاویر مراسم