شب اول فاطمیه دوم

فیلم های مراسم

صوت های مراسم

 • روضه | الهی مادرم زهرا جوان است...
      حاج سید حسین عرب
 • سخنرانی
      حجت الاسلام میـــرباقــری
 • روضه | اسئلک بسمک یا ربنا...
      حاج حنیف طاهری
 • زمینه | من به محبت علی دلبستم...
      حاج حنیف طاهری
 • شور | مطافم روی زیبای علی دین من...
      حاج حنیف طاهری
 • نغمه | به ذره گر نظر لطف بوتراب کند...
      حاج حنیف طاهری
 • شور | باید عشق و عاشقی تو اسمت خلاصشه...
      حاج حنیف طاهری
 • شور | تو به ز من سر کویت هزارها داری...
      حاج حنیف طاهری

تصاویر مراسم