جلسه هفتگی 23 آذر 1401

فیلم های مراسم

صوت های مراسم

 • روضه | زهرا که جلال او جلال الله است...
      حاج سید حسین عرب
 • تیری که به امر حق از شصت قضا افتد...
      حاج مهدی آصفی
 • روضه | شب بود و نخفت دیده چون من...
      حجت الاسلام اهری
 • نغمه | حدیث درد مرا آب و تاب لازم نیست...
      حاج حنیف طاهری
 • زمینه | چشمات و به روی حیدر نبند...
      سید محمد رضا حسینی
 • شور | خسته شدی از این شهر و دیار...
      سید محمد رضا حسینی
 • نغمه | خوشی ز عمر ندیده خدا نگهدارد...
      سید محمد رضا حسینی
 • شور | به دعای تو هیئتی شدم...
      سید محمد رضا حسینی
 • روضه | همسرم دستی برون از خاک کن...
      حاج حنیف طاهری

تصاویر مراسم