میلاد حضرت علی اکبر علیه السلام

فیلم های مراسم

صوت های مراسم

  • مدح | می ایستم امروز خدا را به تماشا...
        حاج حنیف طاهری
  • سرود | شده روشن چراغ سحرت لیلا...
        حاج حنیف طاهری
  • سرود | گل پسر لیلا و تاج سر ارباب...
        حاج حنیف طاهری

تصاویر مراسم