شب اربعین حسینی

فیلم های مراسم

صوت های مراسم

 • روضه | کاروان باز آمده است...
      حاج سید حسین عرب
 • روضه | شنیده بود که این بار...
      حاج حنیف طاهری
 • روضه | آره ما تشنه لب پیاله شیم...
      حاج حنیف طاهری
 • روضه
      حاج حنیف طاهری
 • روضه | وقتی رسیدن کربلا...
      حاج حنیف طاهری
 • روضه
      حاج حنیف طاهری
 • زمینه | پاشو دیگه خیلی وقته تنها شدم...
      حاج حنیف طاهری
 • زمینه | کجایید ای شهیدان خدایی...
      حاج حنیف طاهری
 • واحد | نخواستی بدیمو بیاری به روم...
      کربلایی سجاد محمدی
 • واحد | کرب وبلا من دختری حزینم...
      کربلایی محمدحسین حدادیان
 • شور | ای جانم به بیرق و پرچم...
      کربلایی محمدحسین حدادیان
 • شور | با ولای علی...
      کربلایی محمدحسین حدادیان
 • شور | ایها الغریب،ایها الغریب...
      کربلایی محمدحسین حدادیان
 • شور | با چشمای خیسم...
      کربلایی سجاد محمدی

تصاویر مراسم