نماهنگ خیمه

فیلم های مراسم

 • نماهنگ خیمه
      حاج حنیف طاهری
  اسم حسین هر جا هست
  اسمش رو حرم می‌ذارم
  حرف حرمش که باشه
  حرمت نگه می‌دارم

  حساب حسینو
  من از کل دنیا
  جدا می‌کنم

  من از خیلی کارا
  کنار این پرچم
  حیا می‌کنم

  سیاهیای خیمه عزا
  رشته‌ای از چادر فاطمس
  همه باشیم برا امام حسین
  امام حسینی که برا همس

  ***

  گاهی نجات آدم‌ها
  بسته به یه لحظه شرمه
  از حرّ بپرس می‌دونه
  که آغوش حسین گرمه

  الهی که باشیم
  همه تو مسیر
  نگاه حسین

  برا بی‌پناها
  برا توبه‌کارا
  پناهه حسین

  اینجا می‌تونی ببینی فقط
  معجزه‌هایی که ندیدیو
  هر کیو دیدی با خودت بیار
  فقط نیار ناامیدیو

صوت های مراسم

تصاویر مراسم