میلاد امام حسن مجتبی علیه السلام

فیلم های مراسم

 • شور | دل توی دلم نیست
      حاج حنیف طاهری
  دل توی دلم نیست
  می روی لبامه
  شب؛ شب کریمه
  شب جنونه؛ شب آقامه

  اگه نگام نکنی می‌میرم
  اگه صدام نکنی می‌میرم
  اگه دعام نکنی می‌میرم
  می‌میرم؛ آره بخدا می‌میرم
 • مدح | تا آفتاب روز جمل آشکار شد
      حاج حنیف طاهری
  تا آفتاب روز جمل آشکار شد
  تیغ حسن برنده‌تر از ذوالفقار شد

  سربند «یاعلی» به سرش بست مجتبی
  با ذکر فاطمه به روی زین سوار شد

  فریاد زد «أنا ابن علی، فاتح حنین»
  فریاد یک سپاه «فرار، الفرار» شد

  با هیبتی تمام به اسبش نهیب زد
  یک لشکر از یسار و یمین تارو‌مار شد

  تیغی به دست‌وپای شتر زد که ناگهان
  فتنه‌گر جمل به زمین خورد و خار شد

  فرزند آفتاب به جز این نمی‌شود
  دلبند بوتراب به جز اين نمی‌شود

صوت های مراسم

 • مدح | امشب دوباره دست حق اعجاز می‌کند
      حاج حنیف طاهری
 • روضه | من ز ثانی اشاره را دیدم
      کربلایی علی اکبر زاد فرج
 • مدح | هوای خواندن جنگ جمل به سر دارم
      کربلایی علی اکبر زاد فرج

تصاویر مراسم