جلسه هفتگی 17 آبان 1402

فیلم های مراسم

صوت های مراسم

 • سخنرانی
      حاج علی قربانی
 • روضه | رها کنید دگر صحبت مداوا را
      حاج حنیف طاهری
 • زمینه | تا در این خانه گل خنده‌ی زهرایم بود
      حاج حنیف طاهری
 • زمینه | حرف بزن زهرا؛ طاقت دلم سر اومد
      حاج حنیف طاهری
 • زمینه | بی‌همگان به سر شود
      حاج حنیف طاهری
 • شور | گرد حرم دویده‌ام، صفا و مروه دیده‌ام
      حاج حنیف طاهری
 • شور | ای راه من تو، همراه من تو
      حاج حنیف طاهری
 • شور | بر در خلق اگر حاتم طائی‌ست؛ مرو
      حاج حنیف طاهری

تصاویر مراسم