نماهنگ اذن الله

فیلم های مراسم

 • نماهنگ اذن الله
      حاج حنیف طاهری
  مظلوم حسین
  غریب حسین
  عطشان حسین
  عریان حسین

  باذن الله؛ ابی‌عبدالله
  باذن طاها؛ ابی‌عبدالله
  باذن مولا؛ ابی‌عبدالله
  باذن زهرا؛ ابی‌عبدالله

  بسم الله الرحمن الرحیم؛ یا حسین
  وَ فَدَیْناهُ بِذِبْحٍ عَظِیمٍ؛ یا حسین

صوت های مراسم

تصاویر مراسم

تصاویر مراسم : در این قسمت مطلبی وجود ندارد