جلسه هفتگی 24 آبان 1402

فیلم های مراسم

صوت های مراسم

 • سخنرانی
      حاج علی قربانی
 • روضه | وصف تو ز همچو من کجا...
      حاج حنیف طاهری
 • روضه
      حاج حنیف طاهری
 • شور | به دعای تو هیئتی شدم...
      حاج حنیف طاهری
 • شور | باید عشق و عاشقی تو...
      حاج حنیف طاهری
 • شور | گذرم تا به در خانه ات افتاد حسین...
      حاج حنیف طاهری

تصاویر مراسم