نماهنگ سلام ما به کربلای اطهرت

فیلم های مراسم

صوت های مراسم

  • سلام ما سلام ما به کربلای اطهرت
        حاج حنیف طاهری

تصاویر مراسم

تصاویر مراسم : در این قسمت مطلبی وجود ندارد