شب پنجم دهه اول صفر

فیلم های مراسم

صوت های مراسم

 • سخنرانی
      حجت‌الاسلام کافی
 • روضه | بابا تویی یا خواب می‌بینم؟!
      حاج حنیف طاهری
 • زمینه | ای دل ای! دل مبتلا
      حاج حنیف طاهری
 • زمینه | تعریف کن برام کجا رفتی
      حاج حنیف طاهری
 • زمینه | هیأت قیام للهه
      حاج حنیف طاهری
 • واحد | از سفر نور دیده برگشت
      نامشخص
 • شور | دل سنگ آب شد از گریه؛ تو گریه نکن
      حاج حنیف طاهری
 • شور | سفره‌دار روضه بابا منم
      نامشخص
 • شور | عزّت ینی دقایقی که با تو بشینی نه دیگران
      حاج حنیف طاهری
 • شور | یکی اینجا دلش تنگه؛ اونجا رو نمی‌دونم
      حاج حنیف طاهری
 • شور | به روضه‌هات فکر می‌کنم؛ گریم می‌گیره
      حاج حنیف طاهری
 • شور | ابی‌عبدالله، آقای من
      حاج حنیف طاهری

تصاویر مراسم