جلسه هفتگی 19 اردیبهشت 1403 | بیست‌ونهمین جشنواره‌ی بین‌المللی شعر فارسی رضوی

فیلم های مراسم

صوت های مراسم

 • شعرخوانی | خلوت راز که جز دوست در او همدم نیست
      حاج مهدی آصفی
 • شعرخوانی | بخوان هشتمین جلوه ربّنا را
      سید محمدجواد شرافت
 • شعرخوانی | بردم به شه پناه و خزیدم به بارگه
      محمدرضا طهماسبی
 • شعرخوانی | رسد آدمی به جایی که به جز علی نبیند
      حاج مجتبی حاذق
 • شعرخوانی | جایی که کوه خضر به زحمت بایستد
      هادی جان فدا
 • روایت | این اشک‌ها اشک دلتنگیه
      سید محمدجواد شرافت
 • شعرخوانی | دل ما از طفیل طینت آل پیمبر شد
      محمود حبیبی کسبی
 • شعرخوانی | لذّت دنیاست در پیمودن فرسنگ‌ها
      کربلایی محمد رسولی
 • شعرخوانی | سخن عشق کسی کز لب ما نشنیده‌است
      حاج علی انسانی
 • شعرخوانی | ما را به کسی جز تو نظر عیب بود
      حاج حنیف طاهری

تصاویر مراسم