جلسه هفتگی 4 خرداد ۱۴۰1

فیلم های مراسم

صوت های مراسم

 • سخنرانی
      حاج علی قربانی
 • روضه | هر چه دارم همه از...
      حاج سید حسین عرب
 • روضه | دلم به غیر شما با کسی...
      حاج حنیف طاهری
 • زمینه | بزرگ هر قبیله ای احترام واجبه...
      حاج حنیف طاهری
 • زمینه | اگه عاشق باشی حس نمیکنی ثانیه...
      حاج حنیف طاهری
 • شور | سلام بر شهید کربلا سلام بر...
      حاج حنیف طاهری
 • نغمه | کجا رسد به تو مکتوب گریه...
      حاج حنیف طاهری

تصاویر مراسم