جلسه هفتگی ۲۶ آبان 1400

فیلم های مراسم

صوت های مراسم

 • سخنرانی
      حاج علی قربانی
 • روضه | جانا لبم از ذکر تو خاموش مباد...
      حاج سید حسین عرب
 • روضه | دلگیر دل خسته پریشان راه رفتم...
      حاج حنیف طاهری
 • روضه | دست دست حق چو بر بازو...
      حاج حنیف طاهری
 • زمینه | شلوغی ضریح تو به خاطر قدم...
      حاج حنیف طاهری
 • زمینه | سر راه میشینم حرمو می بینم...
      حاج حنیف طاهری
 • شور | تو به ز من سر کویت هزارها داری...
      حاج حنیف طاهری
 • روضه | کوکب بخت مرا هیچ منجم...
      حاج حنیف طاهری

تصاویر مراسم