نماهنگ علم بزن

فیلم های مراسم

 • علم بزن
      حاج حنیف طاهری
  علم بزن
  یل میدان کربلا قدم بزن
  سر ایوان کربلا حرم بزن
  به دل خاک نینوا که خواهرت
  شده مهمان کربلا، علم بزن

  مرحبا به توی ای ماه ظهر جبین
  دور خیمه‌ها بگرد؛ یل امّ‌بنین
  روی مرکب خود برو حامی دین
  گاهی در دل صحرا از یثار و یمین

  تمام لشکر اباعبدالله
  فدای خواهر اباعبدالله
  سلام بر تو یااباعبدالله

  ***

  چه لشکری؛ همه جان‌باز و جان‌به‌کف
  چه لشکری؛ همه آما‌ده صف‌به‌صف
  چه لشکری؛ همه تیغ و سپر به کف
  چه رهبری؛ پسر خسرو نجف، چه رهبری

  آفرین خدا به سپاه حسین
  اومدن فدا بشن توی راه حسین
  مثل جون و زهیر، مثل حرّ و حبیب
  اقتدا کنیم امشب به امام غریب

  تمام لشکر اباعبدالله
  فدای خواهر اباعبدالله
  سلام بر تو یااباعبدالله

صوت های مراسم

تصاویر مراسم