نماهنگ تو حرم داری

فیلم های مراسم

 • تو حرم داری
      حاج حنیف طاهری
  بین دل‌هامون تو حرم داری
  توی رویامون تو حرم داری
  قبل از هرچیزی بخدا که تو
  آرزوهامون تو حرم داری

  تکرار می‌کنم
  تو حرم داری و من اصرار می‌کنم
  توی کفشداری صحنت کار می‌کنم
  دل و فرش پای این زوّار می‌کنم


  خاک پای زائرات سرمه چشمای منه
  گوشهٔ صحن حسن جنّة الاعلای منه


  ***

  تا ابد هستم من که مدیونت
  دل من عمری شده مهمونت
  با رفیقای هیاتیم آقا
  می‌رسم آخر زیر ایوونت

  زانو می‌زنم
  به دو دستای کریمت رو می‌زنم
  گوشهٔ صحن تو رو جارو می‌زنم

  سفره‌دار عالمی بس که تو صاحب کرمی
  که شبیه مادرت فاطمه تو بی‌حرمی

صوت های مراسم

تصاویر مراسم